Átt ge djur medicin

Djurslagsskillnader

Katt

 

Katter bryter ner vissa läkemedel mycket dåligt eller inte alls och användning av dessa på katt kan leda till allvarliga förgiftningar.  Orsaken till detta är att katten har mindre effektiva nedbrytningsvägar i levern och utsöndringsstiden blir då mycket längre. Paracetamol är en substans som är mycket giftig för katt. De är också mycket känsliga för acetylsalicylsyra.

Nyfödda och unga djur (alla djurslag) upp till 5-6 v ålder har också vanligen lägre kapacitet för nedbrytning  på grund av att enzymsystemen i levern inte är fullt utvecklade ännu.

 

Sväljningsfunktion

 

Katt har långsammare muskelkontraktioner i matstrupen än hund, därför passerar tabletter mycket långsamt ner till magsäcken. Man bör instruera djurägare att alltid ge vatten, tonfiskspad,  buljong eller lite våtfoder efter tablettgiva ffa till katt (men även hund) för att påskynda passagen.  Att smeta in tabletten med smör eller olja gör inte att det går snabbare. Om katten eller hunden inte dricker/äter spontant kan man ge vätska med en spruta efter tablettgivan. Skador av kvarsittande tabletter/kapslar kan leda till inflammation i matstrupen (esofagit) med illamående, kräkning och bromsad peristaltik. Har det bildats ett sår kan ärrvävnaden göra att det blir en förträning i matstrupen och passagen försvåras Kräkning hos katt en stund efter medicingiva kan bero på att tabletten sitter kvar i matstrupen.

Därför bör man aldrig ge tabletter eller kapslar torrt till en katt!

 

 

Olika sätt att underlätta administrering av medicin till djur:

 

  • Ge vätska med spruta omedelbart efter tablett/kapselgiva.

  • Se till att katten/hunden äter lite våtfoder, dricker lite fiskspad, buljong omedelbart efter medicingiva. Många katter är mycket förtjusta i fiskspad eller spad från räkor.
  • Blanda medicinen i lite våtfoder som katten/hunden äter spontant.
  • Smaksatta formuleringar.
  • Flytande formuleringar.
  • Formulering i pastaform.
  • Transdermala formuleringar. 

 

Observera att vissa läkemedel skall ges på fastande mage, då får man antingen kompromissa och ge med en liten klick våtfoder eller ge vätska med spruta efter tablettgivan.

Det finns också en del läkemedel som komplexbinder med calcium, ett exempel är tetracykliner. Där skall man undvika mjölkprodukter i samband med medicineringen.

 

Praktiska råd vid administrering av medicin till djur :

 

Smaksatta läkemedel kan många gånger vara lättare att få i djuren och även minska stressen vid medicingiva. Ett djur som inte mår bra har ofta dålig aptit och då kan smaksättning vara en viktig faktor för att djuret skall acceptera medicineringen.

 

Ensam djurägare med katt som inte vill vara stilla/gör motstånd: Svep in katten i en handduk liksom en kåldolma där bara huvudet tittar ut. Sitt på knä på golvet bakom katten så att den inte kan backa undan.  Förbered allt med vätskespruta, tablett mm innan katten hämtas.

Medicingiva: Greppa mjukt kattens överkäke med vänster hand, fäll ner underkäken som en lucka med den fria höger handen och peta in tabletten långt bak på tungan. Efteråt håller man igen munnen och masserar strupen för att stimulera sväljningsreflexen, direkt därefter vätskegiva.   Om medicinen ges med spruta lirkar man in sprutan i mungipan och pytsar försiktigt in medicinen. Man bör inte spruta flytande medicin rakt in i svalget  på en katt med öppnad mun,  detta  är obehagligt för katten och risken är stor att medicinen hamnar i fel strupe med lunginflammation som följd. Dessutom kan nästa medicingiva bli betydligt svårare efter den obehagliga upplevelsen.

 

Det brukar vara lättare att ge medicin till hundar framför allt i tablettform, ofta lyckas djurägaren bra genom att lägga medicinen gömd i en liten godbit. Smaksatta tabletter äter de vanligen utan godbit.  Men ibland går det inte och då får man instruera att de försöker placera tabletten långt bak på tungan, stänga munnen , hålla upp huvudet och massera strupen för att stimulera sväljningsreflexen. Flytande medicin ger man på samma sätt som till katt, lirka in sprutan i mungipan och pytsa in försiktigt.

Vad gäller smaksatta tabletter är det viktigt att man lägger dem på ett ställe där hunden inte kommer åt dem annars är det risk, om det är en matglad hund, att de känner doften, letar upp förpackningen  och äter upp hela  med fara för läkemedelsförgiftning.

Man bör ha alla mediciner hemma väl undangömda för djuren, det finns hundar som är väldigt glupska och sätter i sig allt som går att äta.

 

 

Källa:

Ceva Animal Health AB 


Design: Norrwebb
Drift & produktion:
Wikinggruppen
Kundtjänst: 0774-42 14 00
Orderfax: 0774-42 14 01
 kundtjanst@apovet.se

 

start