Mask hos hund

Hundens vanligaste maskar är spolmask och bandmask.

Spolmask

Spolmaskar är gulvita och spolformade och kan bli upp till 15 cm långa. Spolmask överförs som ägg eller larver från andra hundars avföring eller från smittade bytesdjur. En tik med spolmaskinfektion kan smitta valpar i livmodern före födseln och även efter födseln när de diar.

Det är vanligt att valpar och unga hundar har spolmaskinfektion medan vuxna hundar ofta har utvecklat en motståndskraft mot spolmask vilket gör att de sällan har problem med denna maskart. 

Symptom:

  •  Diarré, hosta, kräkningar
  • Avmagring trots god aptit
  • Glanslös päls
  • Spår av spolmask i avföring eller spyor

 

Bandmask

Bandmask är platta till formen och finns i flera olika arter. Bandmaskar smittar inte från en hund till en annan utan alltid enbart via en så kallad mellanvärd. Olika bandmaskar sprids via olika mellanvärdar som till exempel gnagare, slaktavfall, loppor och rå fisk.

Symptom:

  • Avmagring
  • Glanslös päls
  • Ibland diarré
  • Proglyotider (risgrynsliknande) som innehåller nya ägg kan hittas i pälsen runt analöppningen eller i avföringen.

 

När ska jag avmaska min hund

Valpar avmaskas vid 2 veckors ålder (även tiken). Därefter var 2. till var 4. vecka upp till 3 månaders ålder (beroende på produkt). Unghundar upp till 6 månader har ökad risk och behandlas med jämna mellanrum.

Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid högt smittryck flera gånger/år. Hundar med större risk att få mask är t.ex. i kennel-, bruks- och jakthundar samt hundar som reser. Hundar som haft mask i vuxen ålder har ökad risk att få mask med jämna mellanrum. För resande hundar se avsnitt Resa till utlandet (nedan). 

Resa till utlandet

Vid resa till utlandet gäller vissa regler. Myndigheterna ställer krav på att hundar och katter är avmaskade mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) vid återresa in i Sverige. Avmaskningen skall utföras av veterinär i utlandet innan införsel av hunden med medel som innehåller praziquantel. Ni finner alltid uppdaterad information på hemsidorna: Jordbruksverket, www.sjv.seoch SVA, www.sva.se

Din veterinär kan ge dig goda råd och diagnos kan ställas genom träck-prov via parasitologiskt lab. 

 

 

  Spolmask Hakmask Piskmask Trådmask Lungmask Magmask Taenia spp. Echinococcus spp. Dipylidium caninum Mesocesoides sp. Diphyl-lobothrium sp. Spirometra sp.
Avmaskningsschema
Axilur vet.*  JA            JA JA   JA JA JA     JA    
Banminth vet. JA JA                    
Droncit vet.**             JA JA JA JA JA  
Drontal Comp vet. JA JA JA       JA JA JA JA    
Drontal Comp Forte vet. JA JA JA       JA JA JA JA    
Flubenol vet. JA JA JA       JA          
Intereceptor vet.*** JA JA JA   JA              
Lopatol vet. JA JA   JA     JA   JA     JA
Milbemax vet.**** JA JA JA   JA   JA JA JA JA    
Profender vet.*** JA JA JA       JA JA   JA    

Welpan vet.

JA JA JA                  

 * Granulat 22% är receptbelagd, övriga receptfria.    

** Droncit vet. inj är receptbelagd, övriga receptfria.

*** Receptbelagd

**** Storförpackningar är receptbelagda, övriga receptfria.

                      


Design: Norrwebb
Drift & produktion:
Wikinggruppen
Kundtjänst: 0774-42 14 00
Orderfax: 0774-42 14 01
 kundtjanst@apovet.se

 

start