Mask hos katt

Kattens vanligaste maskar är spolmask och bandmask.

Spolmask

Spolmaskar är gulvita och spolformade och kan bli upp till 15 cm långa. Spolmask överförs som ägg eller larver från andra katters avföring eller från smittade bytesdjur. En kattmamma med spolmaskinfektion kan smitta kattungar i livmodern före födseln och även efter födseln när de diar.

Det är vanligt att kattungar och unga katter har spolmaskinfektion medan vuxna katter ofta har utvecklat en motståndskraft mot spolmask vilket gör att de sällan har problem med denna maskart.

Symptom:

  • Diarré
  • Kräkningar
  • Dåligt allmänntillstånd

 

 

Bandmask

Bandmask är platta till formen och finns i flera olika arter. Bandmaskar smittar inte från en katt till en annan utan alltid enbart via en så kallad mellanvärd. Olika bandmaskar sprids via olika mellanvärdar som till exempel möss och andra bytesdjur. 

Symptom:

  • Proglyotider (risgrynsliknande) som innehåller nya ägg kan hittas i pälsen runt analöppningen eller i avföringen

 

När ska jag avmaska min katt

Kattungar avmaskas från 3 veckors ålder (även kattan). Därefter var 2. till var 4. vecka upp till 3 månaders ålder (beroende på produkt). Unga katter upp till 2 års ålder som vistas ute, kan avmaskas 4 ggr/år.

Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask. Katter som fångar bytesdjur eller vid högt smittryck flera ggr/år. 

Resa till utlandet

Vid resa till utlandet gäller vissa regler. Myndigheterna ställer krav på att hundar och katter är avmaskade mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) vid återresa in i Sverige. Avmaskningen skall utföras av veterinär i utlandet innan införsel av hunden med medel som innehåller praziquantel. Ni finner alltid uppdaterad information på hemsidorna: Jordbruksverket, www.sjv.seoch SVA, www.sva.se.

Din veterinär kan ge dig goda råd och diagnos kan ställas genom träck-prov via parasitologiskt lab. 

  

 

  Spolmask Hakmask Piskmask Lungmask Magmask Bandmask
Avmaskningsschema
Axilur vet.* JA JA JA JA JA JA
Banminth vet. JA JA        
Droncit vet.**           JA
Drontal vet. JA JA       JA
Flubenol vet. JA JA JA     JA
Milbemax vet.*** JA JA JA     JA
Profender vet.**** JA JA        

 * Granulat 22% är receptbelagd, övriga är receptfria.

** Injektionsvätskan är receptbelagd, övriga är receptfria.

*** Storförpackningar är receptbelagda, övriga är receptfria.

**** Receptbelagd.

 

 

 


Design: Norrwebb
Drift & produktion:
Wikinggruppen
Kundtjänst: 0774-42 14 00
Orderfax: 0774-42 14 01
 kundtjanst@apovet.se

 

start