Att tänka på vid köp av fågelfrön

  • 04 Nov, 2021

En lockfågel med sina frön

Den populäraste maten för fåglar är fågelfrön. Det finns många olika typer av fågelmat men allt tilltalar inte alla fåglar. Du måste ha eller inhämta kunskap om hur du väljer de bästa livsmedlen till dina fåglar. Det största felet som en del nybörjare gör är val av frön som de hoppas skall attrahera andra fåglar. Fortsätt med de frön som dina fåglar tycker om. Du skapar en fågelflock och det är det som lockar andra nyfikna fåglar. Om du redan har fåglar se alltså till att de trivs med dina frön. Då kommer det snart fler.

Olika kvaliteter att tänka på.

Fåglar är i allmänhet inte kräsna men högkvalitativt utsäde att attrahera både fler fåglar och fler arter. De får bättre näring, vilket skapar skapar friskare flockar. Tips vid köp av kvlaitetsfrön är att tänka på att blanda olika frön med t ex solros och his. Fröna skall också vara fräscha utan oätligt skräp eller mogul. Se till att fröna inte är behandlade bekämpningsmedel, vilket kan vara giftigt för dina fåglar och i stället snart kan minska beståndet. Köp inte för stora kvantiteter för att spara pengar. Det som inte går åt inom rimlig tid blir gammalt och bortskämt. Var noggrann vid val av leverantör. Hög kvalitet behöver inte nödvändigtvis vara dyrare.